PIANOSTEMMEN
Bert Arons

arons_pianostemmen_foto2

Waarom de piano laten stemmen?
De klank van de piano vloeit voort uit een bepaalde onrust in het geluid van de snaren. Door deze zweverige onrust wordt een ongeoefend oor snel om de tuin geleid. Het vereist dan ook veel routine en een 'technische' manier van luisteren om de piano te stemmen en hem mooi te laten klinken. Hierdoor is de piano één van de weinige instrumenten die niet door de muzikant zelf gestemd wordt.

Hoe ontstemt de piano?
Met de wisselingen van de seizoenen verandert de luchtvochtigheid en temperatuur. De klankbodem is van hout en deze zet door vocht uit en krimpt door droogte. Hierdoor verloopt de stemming. Andere oorzaken zijn: de piano staat op de tocht of dicht bij een warmtebron en/of veel spelen. Natuurlijk speelt ook de algehele conditie en kwaliteit van de piano een grote rol.

Een afspraak inplannen

Onderhoud & tips

Life is like a Piano

ONDERHOUD & TIPS

Het behoud van uw piano

arons_pianostemmen_foto1

Het behoud van uw piano
Een ideaal klimaat voor de piano is een constante gemiddelde temperatuur en vochtigheid. Zet de piano daarom niet op de tocht en houdt hem uit de buurt van een warmtebron: zon, kachel of radiator. De toetsen kunnen met een licht vochtige doek worden afgenomen. Géén agressieve oplosmiddelen gebruiken!
Bij droogte - in het stookseizoen en zeker bij vorst - kan een hydroceel de vochtigheid in de piano op peil houden.

Reparaties
Tijdens een stembeurt wordt er gelet op eventuele gebreken. Met een meer of minder ingrijpende reparatie wordt een eenvoudige studiepiano speelbaar gehouden, een goed instrument optimaal functionerend en een potentieel juweel in oude glorie hersteld. Afhankelijk van de mogelijkheden van de piano en de wensen van de speler kan een offerte gemaakt worden.